Zigzag Zaman Gezmenleri

Author:
Publisher: Metin KILIÇ
ISBN:
Size: 77.41 MB
Format: PDF, Docs
View: 1399
Download Read Online
Söz konusu dokümanlar (Kahire'nin bitişiğindeki yerleşik Hâlidiliğin doğu-dalı
şeyhülislâmı Ekim ya da Hekim Bey tarafından stoklanmış "Bağdadî" emanetleri
olup, Hâlidiliğin batı dalı Şeyhülislamı (ki bunun karşılığı Şerif üd Din anlamındaki
Sheriffe of Time ya da) K.M.Allain lâkaplı bir lider gözetiminde, Mehdi misyonu
olmaksızın Müslüman batılı bilim adamlarınca bilimsel buluşa çevrilmektedir.
İletişimi Âli İmran suresi 104 ilâ 114 sayılı ayetlerde geçen "Doğu-batı"
Müslümanlarının ...

Zaman Kurami

Author: Mehmet Karadağ
Publisher: Mehmet Karadağ
ISBN: 6051256873
Size: 13.88 MB
Format: PDF, ePub
View: 2387
Download Read Online
Zaman. Acelecilik: Beni kişisel olarak yıllarca rahatsız ettiğini hissettiğim, bir
davranış biçimi veya duygu acelecilik. Bir yere istenen zamandan önce varmak,
bir işi zamanından önce bitirmek, her şeyi bir an önce bilip öğrenmek gibi. Bu
sorun kalıtsal mı, yoksa çevresel koşullardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Bu tür
bir davranış biçimi, sonuçta doğal koşullara uymadığı için insan sağlığına zarar
verebiliyor. Bu gün bu türden sorunlara eğitim ya da tıbbi tedavi yöntemleri ile
çare ...

Zaman Bilinci

Author: Mahmut Harmancı
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051622888
Size: 25.92 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5530
Download Read Online
Abay, Muhsin, Zamanı Değerlendirmek veİşBaşarmak,İhlas Vakfı Yayınları,
Zaman Kavramı Üzerine, s.7–22,Yaptıklarımızı Kaydetmek, s. 52–63. Adair, John
ve Talbot, Zaman Yönetimi, Öteki Yayınevi, Giriş, s. 7– 3. Allan, Jane, Zaman
Yönetimi, HayatYayınları, “Zaman Nereye Gidiyor?” Anketi,s. 17–35. Atkinson,
Jacqualine, Zamanı Yönetme Sanatı, Nehir Yayınları, Zaman Nereye Gidiyor, s.
37–38, Esaslı Zamanınızı Korumak (PrimeTime), s. 101102, PrimeTime ve Şirket,
s. 203.

Zaman Y Netimi

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 64.68 MB
Format: PDF, ePub
View: 3093
Download Read Online
ZAMANLA İLGİLİ DEYİMLER Hayati zaman bırakıp deyimlere bir göz atalım.
Zaman öldürmek: Dilenerek ya da sohbet ederek vakit geçirmek, hiç iş
yapmamak. Vakitli vakitsiz: Canı istediği zaman, gelişi güzel zamanlarda. Vaktini
almak (yemek): Uzunca bir süre uğraştırmak, gereğinden fazla zaman harcanmış
olmak. Vaktini öldürmek: İş yapmadan, boşuna zaman geçirmek. Gel zaman git
zaman: Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra. -Neden sonra: Bir süre geçince,
her şey olup ...

Simetrik Zaman Analizi

Author: İsmail Teciroğlu
Publisher: İsmail Teciroğlu
ISBN:
Size: 33.18 MB
Format: PDF, Docs
View: 5896
Download Read Online
Izgara cetveline; En yüksek fiyat seviyesi, Aralık fiyat seviyesi, En düşük fiyat
seviyesi, Batı bölgesi zaman aralığı ve Doğu bölgesi zaman aralığı verilerinin
girilmiştir. Fiyat seviyelerinde virgül yoksayılmıştır. Mesela 1,13705 değeri
113705 olarak girilmiştir. Böyle yapılmasının sebebi sadece kullanım kolaylığı
sağlamak içindir. Kısa ve Uzun dalganın birleşme noktası her zaman 0 zaman
peryodu olarak kabul edilmiştir. Bu grafikte Z2 noktası 0 zaman peryodudur.
X1Z2B dalgası kısa ...

Zaman Yolcusunun Not Defteri

Author: Mustafa Sönmez
Publisher: Mustafa Sönmez
ISBN:
Size: 67.64 MB
Format: PDF
View: 2885
Download Read Online
Uzay-zamanı bükerek geçmişe yolculuk yapılabilir. Einstein uzay-zamanı, kütle
ve enerji ile eğip bükebiliriz diyor. Uzayın dokusunu bir kâğıt parçası gibi
düşünelim eğilip bükülen bir uzayda aynen bu kâğıt gibidir. Uzay-zamanı
eğdiğimizde biz kısa yoldan zamanda yolculuk yapabiliriz. Zamandaki bütün
anlar uzay-zamanda bir biri ardına dizilmiş noktalar gibi olsun, biz bu noktaların
bulunduğu kâğıdı eğince ışık uzun yoldan dolaşır biz ise kısa yoldan, eğim
sayesinde istediğimiz ...

Zaman Yolcusu H Z R

Author: Serhat Ahmet Tan
Publisher: Baboli Books
ISBN: 6054182188
Size: 59.73 MB
Format: PDF, Kindle
View: 7624
Download Read Online
Zülkarneyn'in içinde bulunduğu şey ise SEBEB'tir, yani zamanda yolculuktur.
Zamanda yolculuk da zamanın sonuna kadardır ve kıyametten sonra zaman
ortadan kalkacağı için yolculuk da yapılamaz. Sanıyorum Zülkarneyn M.Ö.
20.000 yılında böyle bir teklifi kabul edemezdi. Çünkü önünde, içinde rahatlıkla
dolaşabileceği binlerce yıl bulunuyordu. Ama kıyamete yakın dünyaya yerleşiyor.
Çünkü zaman artık bitiyor. Zülkarneyn'in içinde yaşadığı ortam artık ortadan
kalkacaktır.

Son Perde Ahir Zaman

Author: Zeynel Abidin Zorbulut
Publisher: BoD – Books on Demand
ISBN: 3741280933
Size: 43.30 MB
Format: PDF, ePub
View: 2765
Download Read Online
Okuma Parçası-I Hz. Mevlana mesnevisinde kendi usul ve uslübunca ahir
zamanı ve ahir zaman insanının içine düşmüş olduğu o perişan hali öyle veciz bir
hikayeyle tasvir eder ki, tek kelimeyle ifade edecek olursam; hayran kaldım!
Sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle ki: Bir gün bir ülkenin padişahı sabaha karşı
yatağından telaşla uyanır. Belli ki rüya görmüştür. Hemen, “Hayırdır inşallah..
hayırdır inşallah..!” derken bir yandan gözlerini ovuşturur diğer yandan da kalkıp
yatağında oturur.

Ah R Zaman F Tneler

Author: İbrahim Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 11.45 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1185
Download Read Online
AHİR ZAMAN FİTNELERİ: İmam-ı A'zam fıkhı “kişinin lehine ve aleyhine olan
şeyleri bilmesidir” diye tarif eder. Bu tarife göre her müslümanın, bulunduğu
zaman ve mekan içerisinde, lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi üzerine
farzdır. Aleyhine olan şeyleri bilecek onlardan kaçınacak, lehine olan şeyleri bilip
onlara da yapışacak, onlarla amel edecek. İçinde yaşadığımız, zaman ve mekan
içerisinde bizim lehimize ve aleyhimize olan şeyler nelerdir? Neleri yapmalıyız,
nelerden ...