Men E I Ve Tarihi Geli Imi A S Ndan Vak Flar

Author: Nazif Öztürk
Publisher:
ISBN:
Size: 13.84 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4931
Download Read Online
Üçüncü Bölüm VAKFIN ÇEŞİTLERİ Vakıf çeşitlerini değişik şekillerde
sınıflandırmak mümkündür. Biz bunlar arasından, İmparatorluk ve Cumhuriyet
devri olmak üzere önce iki ana bölüme ve bunu takiben de talî derecede
kısımlara ayırarak ...

Vak Flar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 32.91 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1613
Download Read Online
Aynı dönemlerde, Ö. L. Barkan, diğer araştırmalarının yanında vakıf konusuna da
eğilmiş, vakıf tarihiyle ilgili ... 1942; "İmparatorluk Devrinde Toprak Mülk ve
Vakıfların Hususiyeti", Türkiye'de Toprak Meselesi, İstanbul 1980, 151-208; ...

D Nya Imparatorluk Ve Toplum

Author: Reşat Kasaba
Publisher: Kitap Yayinevi Ltd.
ISBN: 9758704826
Size: 66.43 MB
Format: PDF, ePub
View: 4523
Download Read Online
Tarihsel kaynaklar onun Manisa civarında bir çeşme, iki köprü, ilci taş döşeli yol
ve yedi kuyu yaptırdığını yazar. Ayrıca 75 parça mülküyle vakıf kurup iradını bu
yapıların bakımına ayırmıştır. Yerel ayanın işbirliğini sağlama politikasının bir ...

An Introduction To Religious Foundations In The Ottoman Empire

Author: John Robert Barnes
Publisher: BRILL
ISBN: 9789004086524
Size: 48.71 MB
Format: PDF
View: 2719
Download Read Online
that none of the kadis, whether individually, or all of them collectively, had the
authority to rule in favor of the vakif by simply ... 46 This is Barkan's position,
which is found in his "Imparatorluk Devrinde Toprak Miilk ve Vakiflarmin
Hususiyeti," ...

G N M Zde Vak F Meseleleri

Author: Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
ISBN: 6053023728
Size: 50.24 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6999
Download Read Online
Biz Ayasofya'nın ilk yapısından ve kilise döneminden kısaca söz etmek istiyoruz,
Ayasofya'nın Roma İmparatoru Büyük Konstantinos'un imparatorluk merkezini
İstanbul'a (Byzantion) getirip, şehri onarmaya başladığı sıralarda (M.S. 326) ...

T Rk Vak F Medeniyeti Er Evesinde Mimar Sinan Ve D Nemi Sempozyumu

Author: İbrahim Ateş
Publisher:
ISBN:
Size: 25.88 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5165
Download Read Online
Ben de biraz önce "İmparatorluk" sözünü kullandım, tenkit ettiler. Doğru, hakları
var; ama şimdiye kadar biz hocalarımızın kitaplarında hep "İmparatorluk" sözünü
gördük. İşte burada Sayın Hocam Profesör Mehmet Altay KÖYMEN oturuyor, ...

Il Hiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 36.90 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 309
Download Read Online
Onun lznik'te kurdugu vakif medresenin ilk müderrisi Dâvûd-i Kayserî olmustur. ...
bu hizmet yarisina devlet adamlari ve halk da katdmca, imparatorluk topraklan bir
uçtan bir uca çok faydah hizmet - ler veren' vakif eserlerle bezenmiatir.