Turuncu Kay K

Author: E. Emine
Publisher:
ISBN:
Size: 27.30 MB
Format: PDF, Docs
View: 2992
Download Read Online
kin iklimlerimizde yasamislar kadar, çok uzak kiyilar- dan uzanmislar da var.
Kitaptaki ruh gelgitleri ve reenkarnasyon vakalan, hiçbir yakin veya uzak, Garph
ve §arkh inancin litera- türüne sadik kalarak kaleme ahnmadilar... Kimi za- man
bazi eski ve köklü inançlan çagnstirsalar da, bu kitaptaki iliskiler çerçevesinde
yeniden üretildiler ve uyduruldular... Turuncu Kcryifc'ta çagdan çaga, alandan
alana ve can- hdan canhya siçrayan ruhlardan bir aile agaci dahi çi- kartmak
mümkündü, ...

Kuzey Yan M Ayaz M

Author: Fügen Ünal Şen
Publisher:
ISBN: 9789753317955
Size: 71.84 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6919
Download Read Online
Uzak kiyilar, Körfez, Gölcük, Yalova... Sallandikça, yikildik. Tas ayaklanm
kayalardan sökülüyor sandim, kulem avluma düsecekti neredeyse. Duvarlanm
çatladi, Bogaz suyu costu da avlumdan akti. Çehirlim sokaklara döküldü,
yataktan firlayan, çocugunu kucaklayan canini kurtarmak için sokaklara sigindi.
Kostu- ranlar, aglayanlar, bagiranlar, sesini arayanlar, öylece durup bakanlar.
Çehrim savruldu, savruluyor, bitmedi, bitmiyor. Bu bir deprem, kaçin, kurtulun,
uyanin, çikin evlerden, ...

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 44.67 MB
Format: PDF, ePub
View: 6686
Download Read Online
... Yokova UZAK KIYILAR A.S. Puşkin Çev: Halûk Madencioğlu DÜZENİ SARSAN
ŞİİR Muhsin Şener İPEK GÜNLERİN ÖZLEMİNDE (Toplu Şiirleri) Hüseyin Atabaş
& VARLIK KİTAP EKİ SAYİ! 8/ SAYFA 22 Kemal Özer ŞİİRLERLE.

Belgelerle T Rk Tarihi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 21.16 MB
Format: PDF, Docs
View: 7455
Download Read Online
Cumhuriyet deniz ve deniz ticareti aianinda da özel giri§imcilige büyük önem
veriyordu. Seyr-i Sefain Ida- resi'ni devam ettirdi. Bu alanda ilk yasa 7 Nisan
1923 de 325 No. taçiyor ve adi geçen kurulusa "avans itasi"m kapsiyordu. 446
No.lu Kanun ile "Seyr-i Sefain Miidiri- yeti Umumiyesi" adini alan kuruluç Ticaret
Bakanhgi'na bagh idi. Trabzon, Bartin, Antalya, Mersin, îzmir, Edre- mit ve Ayvalik
hatlan "Uzak Kiyilar" sayihyor, Marma- ra'da Mudanya, Bandirma, Karabiga, ízmit
ve Çevre ...

Kar K Y Lar

Author: Oktay Akbal
Publisher:
ISBN:
Size: 64.90 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5355
Download Read Online
Bir uzak ada, bir kıyı kasabası... İnsan kalabalığını uzaktan göreceksin, yılda
birkaç kez ineceksin kente. Bir özlem büyüyor kişinin içinde, bir boşluk duygusu
yayılıyor. Kimsesiz yollar, görüntüler, taksi sesinden, otobüs kalabalığından
uzakta... Ne demiş Victor Hugo bir şiirinde, «Kentten uzakta - Kentin
kalabalığından uzakta - Beni bulun beni bulun.» Dostlarına böyle seslenmiş. Ne
yapmış ama, hiç! Paris'te geçmiş bütün yaşantısı. Sürgündeki yirmi yıl dışındaki
yaşantısı geçmiş Paris'in ...

Xvi Y Zy L N Denizci Bir Bilim Adam

Author: Cevat Ülkekul
Publisher:
ISBN: 9789754094428
Size: 50.50 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5430
Download Read Online
Ancak, doğa olaylarına bağlı bu gibi araçların kullanılmalarıyla, daha uzun yıllar,
kıyılardan ayrılarak açıklara ve uzak yerlere gidilmesine olanak bulunamamıştır.
Çünkü rüzgârın esmediği ve güneşin görülmediği kapalı havalarda değil açık
denizlerde, kıyılar boyunca bile seyretmek hemen hemen olanaksız ve
tehlikeliydi. Zamanla deniz taşımacılığın öneminin artması ve gelişmesiyle deniz
yolculuklarında kullanılmak üzere, başta haritalar olmak üzere, daha elverişli
seyrüsefer ...

Tuna Kiyilari

Author: Falih Rıfkı Atay
Publisher:
ISBN:
Size: 68.91 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4369
Download Read Online
YUGOSLAVYA TİCARET FİLOSU c o Uzak sefer Buharlı ve Motorlu vasıtalar
Büyük Kabotaj Küçük Kabotaj t»* a OT 2 J5 3 <: OT S Yekûn T3 1935 66 297,054
18 28,813 160 30,496 244 1934 62 272,731 16 35,262 160 29,228 238 1933 68
288,204 18 34,245 151 28,871 237 *5 o OT S 356,363 327,221 351,320
Yelkenliler 705 711 OT ü 13,680 13,651 12,920 YOLLAR 6 — M A A R İ F
TALEBELER Talebe 118 TUNA KIYILARI. fa -s a 5 13 c a _ç a □s □a "> a c o c
cS OT Kilometre ...

Kar Ncan N Su I Ti I

Author: Yaşar Kemal
Publisher:
ISBN: 9789754187137
Size: 45.95 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1088
Download Read Online
Az daha aralarında senin olacak, benim olacak, ikimizin olacak, diye bir tartışma
çıkacak, tatsızlık olacaktı. Baytar bunu çaktı: "Doğru, bana güzel bir iş çıktı. Bir de
arı doktorluğu." "Kızma," dedi Poyraz, "küçük iş mi arı doktorluğu, keşki ada büyük
olsa da bin kovanlık bir arı..." "Kıyılar da uzak. Kıyılar birkaç kilometre daha yakın
olsaydı... birkaç evi değil, bir köyü geçindirirdi bu adadaki arıcılık." "Deneriz, belki
bu durumda da senin dediğin gibi olur. Kıyılar o kadar da uzak değil." "Uzak.

Kar K Y Lardan Bodrum A

Author: Belkis Öztin Koparanoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 35.19 MB
Format: PDF, Docs
View: 1304
Download Read Online
Orası ona, Yemen, Fizan gibi uzak gelmişti. Oysa Marmara, bize Ada Boğazı
kadar yakındı. Yeter ki denize bir açılalım. Kumanyamız olan peksimet çuvallan,
kuru yiyecekler, kavrulmuş etleri ambara güzelce yerleştirmiş, su bidonlanna
sulan doldurmuştuk. Limandan çıktıktan sonra baba mahallede de bir tur attırmıştı
tekneye. Kıyıda kimi el, kimi futasını sallıyor, kimi su döküyor, çocuklar da taş
atıyordu taş gibi teknemiz sağ salim gelsin diye. Baba da 315 Karşı Kıyılardan
Bodrum'a.