Sanat Zerine Denemeler

Author: Ahmet Cemal
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750717406
Size: 26.89 MB
Format: PDF, ePub
View: 6305
Download Read Online
Romanın baş kişilerinden Prens Andrey, Austerlitz Savaşı'nda ağır yaralanır ve
kendine ancak gece bastığında gelir. On binlerce ölüyle kaplı savaş alanında,
gözleri yıldızlara dikili, arkaüstü yatmaktadır. O anda Prens Andrey'in kendi
kendine insanlığın, yaşamanın, ölümün ve savaşın anlamıyla yaptığı hesaplaşma
, dokuz yüz sayfalık bu dev romanın birkaç odak noktasından biridir ve Tolstoy,
savaş üzerine asıl düşündüklerini kitlesel-görkemli savaş sahnelerinde değil,
Prens ...

Sosyalizm Ve Sava

Author: V. İ. Lenin
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053313106
Size: 32.96 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4201
Download Read Online
Konferansta hazır bulunan delegeler, Paris, Zürih, Cenevre, Bern ve Lozan'daki
Bolşevik seksiyonları ve “Baugy” grubunu temsil ediyordu. Merkez Komiteyi ve
Merkez organ SosyalDemokrat'ı temsil eden Lenin, konferansı yönetti ve
gündemdeki ana madde üzerine “Savaş ve Partinin Görevleri” konulu bir rapor
sundu. Konferans, Lenin'in hazırladığı savaş üzerine karar tasarılarını kabul etti. [
11] 3 Zimmerwald Konferansı – 58 Eylül 1915 tarihlerinde İsviçre'nin Zimmerwald
kentinde ...

Kad N Yok Sava N Y Z Nde

Author: Svetlana Aleksiyeviç
Publisher: Epsilon Yayincilik Ltd. Sti
ISBN: 6054820397
Size: 73.58 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4169
Download Read Online
Osip Mandelştam 19781985 yılları Savaş üzerine bir kitap yazıyorum... Ben ki
çocukluğumda ve gençliğimde, o herkesin, tüm akranlarımın bayıldığı savaş
kitaplarını okumayı sevmezdim. Doğaldı da bu, ne de olsa biz Zafer çocuklarıydık.
Kazananların çocukları. Savaşa ilişkin anımsadığım ilk şey nedir? Anlaşılmaz ve
ürkütücü sözcükler karşısında duyduğum çocuksu hüzün. Savaş hiç akıllardan
çıkmazdı: Okulda ve evde, düğün ve vaftiz törenlerinde, bayramlar ve anmalarda.

Sava Ve Demokrasi

Author: Abant Platformu
Publisher: Abant Platformu
ISBN:
Size: 12.13 MB
Format: PDF
View: 2222
Download Read Online
Özellikle günümüzde savaş, bilinen gerekçelerin artık geçersiz kılınması ile
birlikte etik değerlerini yitirmiştir. Buna karşı yapılması zorunlu olan şey, evrensel
ahlakî değerlerin öne çıkarılmasıdır. Mustafa Armağan: Bir kere biz, yakın vadeli
aktüel bir meseleyi mi tartışıyoruz, yoksa genel olarak savaşın metafiziğini mi
yapıyoruz veya savaş üzerine genel bir tartışma mı yapıyoruz? Bu eğer genel bir
tartışmaysa, o zaman güncel meseleyle, yani Irak operasyonuyla bunu
irtibatlandırmak ...

Uluslararas Li Kiler Tarihi Diplomasi Tarihi 5 Kitap

Author: Kolektif
Publisher: Evrensel Basım Yayın
ISBN: 6053312916
Size: 71.66 MB
Format: PDF, ePub
View: 4062
Download Read Online
A). Kaynaklar. LENİN, V.İ. Avrupa savaşı sırasında devrimci sosyalizme düşen
görevler. LENİN, V.İ. Konferans: “Proletarya ve savaş”. 14 Ekim 1914 tarihinde
verilmiştir. LENİN, V.İ. Savaş ve Rus sosyalizmi. LENİN, V.İ. BüyükRusyalıların
ulusal kibirleri ve şovenlikleri üzerine. LENİN, V.İ. Rus Südekumları. LENİN, V.İ.
Rus SosyalDemokrat Partisi'nin yabancı seksiyonlarının konferansı. LENİN, V.İ.
Sosyalizm ve savaş üzerine. LENİN, V.İ. Barış sorunu. LENİN, V.İ.

Sava Ve Bar Cilt 1

Author: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Publisher: Le Adri
ISBN: 9635279795
Size: 21.31 MB
Format: PDF, Docs
View: 7383
Download Read Online
Bir ya da iki ay sonra, savaşa katılmış olanlardan birine sorular sorun. O zaman,
anlattıklarında, daha önceki dobra ve canlı havayı bulamayacaksınız; çünkü
anlattıkları rapora göre oluşturulmuştur ve sorular sorduğunuz kimse, yazılı metin
uyarınca konuşmaya başlamıştır bile. Borodina Savaşı'na katılmış birçok zeki
insanın, bana bu savaş üzerine anlattıkları, bu tür öykülerdi. Hepsi aynı şeyi
anlatıyordu bana ve hepsi de bunu MihailovskiDanilevski, Glinka ve başkalarının
yanlış ...

Apolitika Dergisi Se Kisi

Author: Can Başkent
Publisher: Propaganda Yayınları
ISBN:
Size: 37.58 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6211
Download Read Online
Bu şu demektir;tırnakiçindeki kavramların kendisinden doğdukları politik
tasarımlardan bağımsız olarak savaş üzerine düşünen çok az insan...
Kavramların bu çeşitliliği, bizim sadece 'savaş' demeyi yeğlediğimiz olgunun
tamamlanmasına dairbir tartışmayla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Gerçi aklı
başında hiç kimse durup dururken, savaş verine 'kirli' yada 'haklı savaş, terörya
da 'terörekarşı mücadele' demeyecek; veya bizimgibi sadece 'savaş'demeyi
yeğlediğini belirtmeihtiyacı ...

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9754928037
Size: 35.77 MB
Format: PDF
View: 2536
Download Read Online
Sanat, kendine özgü bir dünyayı yorumlama biçimidir; bu yorumu her sanatçı
kendi sanatının ortamında (ressam resimleri, heykeltraş heykelleri, besteci
besteleri vb.) gerçekleştirir. Sanat yoluyla edinilen bilgi, her zaman dolaylı yoldan
edinilmiş bir bilgidir; çünkü sanat, hiçbir zaman doğrudan bir bilgi kaynağı
değildir. Örneğin Türk İstiklâl Savaşı'nı konu alan bir romanı çekleştınr. okuyan
kimsenin amacı (örneğin aynı savaş üzerine kaleme alınmış bir tarih eserini
okuyan kişiden farklı ...

Bar Amad K

Author:
Publisher: Ithaki Publishing
ISBN: 9789758725953
Size: 22.86 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6514
Download Read Online
Gandhi Savaş-karşıtlığı, savaşa karşı bir duruş olarak anlaşılabilir. Belirli
savaşların değil, savaşın karşıtlığıdır. Dolayısıyla ilkeleri vardır. Nedeni ne olursa
olsun, politikanın bir yöntemi olarak savaşı olumsuzlar. Savaşın çeşitli koşullara
göre şekillenen biçimini esas almaz, onu kategorilere ayırmaz. Savaşı haklı ve
haksız diye ayırmadan savaşmayı topyekün reddeder. Bu reddediş, sınıfsal,
cinsel, kültürel çıkarlar nedeniyle değil, ahlaki nedenlerle alınan bir tavırdır.
Savaş üzerine ...