Ayd Nlar Kanaat Nderleri Sanat Larla Alevilik Bekta Ilik S Yle Ileri

Author: Ayhan Aydın
Publisher:
ISBN:
Size: 41.82 MB
Format: PDF, Docs
View: 5695
Download Read Online
Kişisel Bütünlük: Bir insanın iyi ve kötü yönlerden meydana geldiğine inanır,
olumsuz yönlerini düzeltmesi için ona yardımcı oluruz, olumlu yönlerinden dolayı
da onu destekleriz. Disiplin: İlkelerimizi hayat geçirmenin disiplinli olmaktan
geçtiğini biliriz. Özeleştiri: "En büyük ilim sahibi noksanını bilendir." düşüncesi ile
başkalarını eleştirmeden önce kendimize karşı özeleştiride bulunuruz. İlke
Merkezli Liderlik: Evrensel liderliğin, ilke merkezli liderlikle gerçekleştirileceğine
inanırız.

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 53.64 MB
Format: PDF, Docs
View: 3799
Download Read Online
ETKİLİ İNSANLARIN 7 ALIŞKANLIĞI Amerika'da altı yıldır "bestseller" olan bu
kitabın yazarı, kişisel ve mesleksel sorunların çözümünde, toplam kalite ortamı
yaratmanın temel koşulu olan KİŞİSEL DEĞİŞİM İÇİN ALTIN KURALLAR ilke-
merkezli bir yaklaşım benimsiyor. Covey'in liderlik ve insan ilişkileri vizyonu, bu
yaklaşımı günümüz iş SZ dünyasının liderleri için elverişli bir ---- öğretim aracı
haline getiriyor. 4. BAS|M A. KADİR ÖZER a kaeis oze= - -- - - GERÇEKÇİ
GERÇEKÇI ...

Y Zy Llard R Harbiye

Author: Cemalettin Taşkıran
Publisher:
ISBN:
Size: 21.62 MB
Format: PDF
View: 5188
Download Read Online
Ancak etkili ve ilke merkezli bir liderlik yaklaşımıyla bugün ve gelecekte
karşılaşacağımız belirsizlikleri aşacak entelektüel güce sahip olunabilir. Teknoloji
ne kadar gelişirse gelişsin gelecekteki savaşlarda, geçmişte ve günümüzde
olduğu gibi son sözü yine insan söyleyecektir. Bu bilinçle Harp Okulu'ndaM temel
amaç, bulunduğu ortama değer katan, sahip olduğu temel değerler ve
gerçekleştirdiği uygulamalarla örnek alman, sahip olduğu bilgi birikimi ve
karizmasıyla çevresini ...

G N M Zde S Nnetin Anla Lmas

Author: Salih Karacabey
Publisher:
ISBN: 9789759807719
Size: 26.38 MB
Format: PDF, Docs
View: 1666
Download Read Online
Sonuç Sünnetin yanlış anlaşılması ana fikrini taşıyan bu hadisten ve sonrakilerin
uygulamasından tespit ettiğimiz bazı ilke, yöntem ve davranış biçimlerini şöyle
sıralamak mümkündür: * Hadisleri, sünneti iyi ve doğru anlamak gerekmektedir.
... onun (s.a.) bir siyaseti, üslûbu ve tarzı vardır ve bu, Kur'ân-ı Kerîm'de belirtilmiş,
hatta Hz. Peygamber'in insanlara yaklaşım biçiminin, vahiy kaynaklı olduğu ifade
edilmiştir.67 Bu olayda o (s.a.), liderlik vasfının stratejisi gereği davranmıştır.

Birikim

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 31.55 MB
Format: PDF, ePub
View: 7463
Download Read Online
Bunu çözmedeki temel ilke, acı çekmiş insanların ve sivil toplum örgütlerinin
çatışma sonrası düzenlemelerin savaş suçlusunu adalete teslim ettiğini veya
onlarla beraber yaşamanın yolunu bulup bulamadığını tespit etmeleridir.
Uluslararası toplum sadece bu hakiki halk desteğini sağlamış çatışma sonrası
düzenlemeleri desteklemelidir. Yakın zamanda bu dokunulmazlık kültürünü ele
alan bazı girişimler de oldu. Ruanda için kurulan, Arusha merkezli Uluslararası
Suç Mahkemesi ...

Haftaya Bak

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 20.78 MB
Format: PDF, Mobi
View: 1746
Download Read Online
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, parti içindeki liderlik
yarışından, Müslüman demokrat partiye, demokrasi anlayışından, belediye
başkanlığına ve icraatlarına kadar hedeflerini ve görüşlerini Hürriyet yönetici ve
yazarlarına anlattı. Erdoğan'ın açıklamaları ... FP'de 5 ilke belirlenirken, bu artılar
hedef alınarak bir yeni program hazırlandı. Onun için ... Susurluk konusunda ışık
söndürme olayına eğer orada Susurluk merkezli bir çalışma olsaydı, ben de
aynen katılırdım.