Sufi Le Terapist

Author: Ali Rıza Bayzan
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051315845
Size: 22.47 MB
Format: PDF, ePub
View: 1758
Download Read Online
SırfVarlığa entegre olabilme potansiyelinin farkındalığı bile,ruhsal ve psikolojik
bakımdan uyarılmayı sağlamaktadır.Amaca ... IrvinD.Yalom,Grup Psikoterapisinin
Teori ve Pratiği/The Theoryand Practice of Group Psychotherapy, çev.A.TangörÖ.

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.39 MB
Format: PDF, ePub
View: 5030
Download Read Online
... Jacques Derrida ) ÍSMÍN DIÇINDA KABALci Jacques Derrida Himaye-i Etfal
Sok. 8-B Cagaloglu 34410 Istanbul Tel: (0212)526 85 86 YAYINEVI GRUP
PSIKOTERAPISININ TEORI VE PRATIGI GRUP psíkoterapísínín TEORi VE.
KABALCI ...