Islam Dininin Dusmanlari Ve Allah A Inananlar

Author: Hikmet Tanyu
Publisher:
ISBN:
Size: 47.46 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5069
Download Read Online
Komünistler Allah'ı, ruhu. âhireti v.b. ilâhî dinlerin hepsim inkâr ettiklerinden
bunlara (yoktan var da denilemiyeceğini. yalnız olayların inceleme ve
araştırılması kısaca bazı ilmî sonuçlardan (müsbet ilim dedikleri) başka bir
yargıdan sarf-ı na- (62) Prof. Hamdi Ragıp ATADEMiR, Filozoflara Göre Felsefe,
S. 221. — ismail Fenni ERTUĞRUL, Lügatçe i Felsefe, s. 25. (63)G.POLlTZER,
Sosyalist Felsefenin Temel Prensipleri, diğer adı "Felsefenin Başlangıç ilkeleri ",
s. 54 ve 57. (64)Y.K. s. 57.

Global Masonluk 1 Cilt

Author: HARUN YAHYA - ADNAN OKTAR TURKISH
Publisher: A9 GROUP
ISBN:
Size: 56.31 MB
Format: PDF, ePub
View: 1283
Download Read Online
Bu felsefenin kökenini ve günümüz masonluğundaki yerini, üstad mason Selami
İşındağ şöyle anlatır: Eski Mısır'da Hérmetisme düşünü ve inanç sistemini
oluşturan bir tarikat vardı. Masonluğun buna benzer ... yetişmiş bir hermetiktir.
Yine eski Mısır'dan kökünü alan İskenderiye Okulu ve eski Yunan'dan çıkan ı . v.
»9 e \ Y. : f › - .ww ß î 3% .\_ w žw4 n i ›. "_*` .wzğîýırı z l' _ 2 fasfi: _ 'N ;~V~l`§ İ› ~,
*Ş , "#7, .wa . _ yk* *q Ş. .h E. ı'J-lı'Jî'ı'Jî'UEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ' E `
__i! 1.

F R B Bibliyografyas

Author: Müjgân Cunbur
Publisher:
ISBN:
Size: 23.43 MB
Format: PDF, Docs
View: 2455
Download Read Online
10 yk. 190x100 mm. 20 st. nestalik ve şikeste, Ramazan 1106 H. (1694/95 M.). 11
— Tahran K. A. K. R. 612 (5875). 6 yk. 190x130 mm. 16/17 st. nesih. 12 —
Tahran K. A. K. R. 613 (5966). 1 yk. 260x200 mm. 28 st. nestalik, kırmızı szb. ... 1
— Türkçeye : Hilmi Ziya Ülken - Kıvameddin Burslan : Farabi. Hayatı, fikirleri ve
eserlerinden parçalar. 99 - 108. S. bk. : 296 numaralı künye. D - Kaynaklar: GAL I,
235 (D 13), GAL Suppl. I, 377, 958 (D 13) (D 21); Ateş 43. 60 K. fi Ism el-felsefe.

1 Korintliler In Mesaj

Author: David Prior
Publisher: Haberci Basın Yayın Dağ. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti
ISBN:
Size: 37.38 MB
Format: PDF
View: 4085
Download Read Online
S. 1, Nisan/Mayıs 1997'de yayınlanan ortak bildirisi. ... Hümanist felsefe
doğrultusunda bilimle etik arasında bağlantı kuran dernek, eğitim programları ve
toplumsal etkileşim ağıyla rasyonel bir felsefeyi hayata geçirmeyi amaçlar.- çn.
Not: kharis ... Bildiri şöyle başlıyordu: “Bunu yaptığımız (yani böyle bir araya
geldiğimiz) için memnunuz ve bunu daha önce yapamamamızın gereksiz yanlış
anlaşılmaların ve kutuplaşmaların uzamasına yaradığını kabul ediyoruz.” (Yk. bk.
s. 21, dn. 1) Krş.

T Rk Milli K Lt R

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051551840
Size: 53.77 MB
Format: PDF, Docs
View: 3872
Download Read Online
hukukuna ortak sayıldıklarını gösterse gerektir (bk. DLT, I, s. 376, 441; KB, beyit,
109), ayrıca bk. yk. Bölüm III, n. 311. 1749 Bk. Bölüm III, Hükümranlık; ayrıca
tafsilen bk. İ. Kafesoğlu, “Türk Fütûhat Felsefesi...,” TED, sayı 2, 1971, s. 3-16.
1750 DLT, I, S. 3. 1751 DLT, I, S. 354. 1752 DLT, I, s. 351. 1753 Bk. A. mad.
Selçuklular, III, 8. 1754 Bk. Kül-Tegin, doğu, str. 1, Bilge, doğu, str. 2. 1755 Bk.
M. A. Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, II, 1954, s. 402. 1756 Bk. İA. mad.
Dânişmendliler.

Umumi T Rk Tarihi Hakk Nda Tespitler G R Ler M Lahazalar

Author: İbrahim Kafesoğlu
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051552448
Size: 22.86 MB
Format: PDF, ePub
View: 3879
Download Read Online
1024 Bk. H. Z. Ülken, Ziya Gökalp, 1939, s. 27 vd. 1025 Bilindiği üzere Gökalp,
hatta Durkheim'i bile iyice tanımadan önce, filozof A. ... F. A. Tansel, Z. Gökalp
külliyatı, II, Limni ve Malta mektupları, Ankara, 1965'e M. F. Köprülü tarafından
yazılan önsöz, s. XXIV). 1026 Küçük Mecmua, sayı: 11, 1922: Şöyle diyor: “Şey'î [
objektif] tarih vakıaları olduğu gibi ... “tamamıyla millî bir felsefe saymak”
mümkündür (bk. yk. n. 18 de s. XXV); Ayrıca bk. P. Safa, “Doğan dünyanın
müjdecisi: Z. Gökalp”,

Tarih Boyunca Yahudiler Ve T Rkler

Author: Hikmet Tanyu
Publisher:
ISBN:
Size: 70.40 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2379
Download Read Online
Hemen devam ediliyor: «Büyük Loca'nın mavi localarında kayıtlı olmayan hiç
kimse felsefî Rit localarına alınamadıkları için ,bu ritlere devam etsin veya
etmesin masonların hepsi millî ve bağımsız Büyük Loca'nın yüksek otoritesine
tâbidir. ... York Riti Türkiye'de henüz kurulmamıştır. 33 dereceli Düzenli İskoç Riti
ise «Türkiye Kültür ve Fikir Derneği» adı altında faaliyettedir. (296) Y. K. s. 17. (
297) Y. K. s. 17. Temeli Düzenli Büyük Loca'ya dayanan ve Mavi Localarda
birlikte çalışan 244.

Felsefe Dersleri

Author: Ziya Gökalp
Publisher:
ISBN:
Size: 13.71 MB
Format: PDF, Docs
View: 5038
Download Read Online
< S L. : R I DERS.. Ü^JRSElRr ,._ -|&n FELSEFE 7tYY GOkUP DELERİ ^
HfflIlKEIIIIIIIIİIIl ZtYAGOkUP ZtYM.OkAlr ^ Ofifll >ni '□'»/// ' ' '' '' ' '' ZJYMiOkUP .
flHWk ELSEFE FELSEFE FhLaLVSS ' LSEFE FELSEFE. FELS[ ERSLERİ
DERSLERİ DERSLERİ DERSLERİ DERSLERİ DERSL H' ZtYAGOkALP ZtYAI.
OkAlP ZtY A GııkUP ZtYAtjOkMP ZllU,OkAtP .FE FELSEFE FELSEFE FELSEFE
FELSEFE FELSEFE ' .ERİ DERSLERİ DERSLERİ DERSLERİ DERSLERİ
DERSLERİ L t ZtULHUlP ...

Kutsal Kad N Ve Kamu

Author: Mustafa Tekin
Publisher:
ISBN: 9789753522038
Size: 47.36 MB
Format: PDF
View: 2593
Download Read Online
50 45 Durmuş Hocaoğlu, "Türk Aydınında Felsefi Zaafiyetin Temelleri", Türkiye
Günlüğü, S. 15, Ank., 1991, s. 69 46 Baskın Oran, "Az Gelişmiş Ülkelerde Aydın
ve Milliyetçilik", Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, s. 393 47 Şerif Mardin, "Aydınlar
Konusunda Ülgener ve Bir izah Denemesi", Türkiye'de Din ve Siyaset, ist.,
iletişim Yay., 1991, s. 260 48 Muhammed Abid El-Cabiri, Arap-islam Aklının
Oluşumu, Çev. ibrahim Akbaba, 2. baskı, ist., Kitabevi Yay., 2000, ss. 13-15 49 Ali
Yaşar Sarıbay, ...

T Rk Edebiyat Nda Manzum Mi R C N Meler

Author: Metin Akar
Publisher:
ISBN: 9789751701022
Size: 35.80 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 423
Download Read Online
1317, Asir Mtb. 32 s. Siyâsî-zâde, Hilye, 1st. Üniv. Ktb., TY. 621, yk. 58b-67b.
Söze, Vural, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Tan Mtb. 1st. 1964, s. 292.
Sunar, Cavit, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe, Ank. Üniv. Bas. , Ank. 1974
, 441 s. Suphi es-Salih, Hadîs ¡limleri ve Hadîs Istilahlan, Trc. M. Ya- sar
Kandemir, TTK. Bas., Ank. 1973, 362 s. Suphizade Feyzullah Feyzî, Safânâme ve
Asknâme, Topkapi Sarayi Müzesi Ktb., R. 801, yk. 160b-163b ve 203a-206a.
Siileyman Nahifî ...