Tiryaki

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 66.47 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5401
Download Read Online
Calle Rincon tesmiye olunan şehrin en kibar mahallesinde bulunan büyük bir
Klüp, ailelerin toplanma yeri, iş adamlarının merkezi ve eğlence yeridir. Orada,
İzmir'de kullanılan nargile içerler, tavla oyunlarında alışılmış olan "dubara ve ...
Ben de. ibadethaneye (sinagoga) gittiğim vakit, orada sesinin güzelliğiyle
tanınmış olup, İzmir'in ve İstanbul'un sinagoglarında senelerce icrayi âyin etmiş
Alga- zi'yi gördüm. Atatürk İstanbul'da iken bir kaç defa onu saraya davet etmiştir.
Sesi, yerinde ...

Bo Azi I Tiryakili I

Author: Ünal Kurtçu
Publisher:
ISBN: 9789758971589
Size: 74.14 MB
Format: PDF, ePub
View: 7423
Download Read Online
O karaların hükümdan ise ben de denizlerin hükümdarıyım. Onun askeri varsa
benim de ... Ben sana gönlümü kaptırdım. Emret, ne istersen esirgemeyeceğim,
der. Alina ağlayarak: — Kimsem kalmadı, beni teselli edecek hiç kimsem yok. Tek
arkadaşım gözyaşlanmdır, onu da bana çok görmeyin, der. — Ben varım, bundan
sonra ... Cinlerle periler bu güzel yeri aramaya çıktıklannda Hazreti Süleyman,
Alina ile beraber yollara düşer, İstanbul'a gelir, Sarayburnu'nda konaklar. Rahat
bir ...

Tiryaki Hasan Pa A N N Gazalar Ve Kanije Savunmas

Author: Vâhid Çabuk
Publisher:
ISBN:
Size: 49.68 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6166
Download Read Online
Tiryaki Hasan Paşa: —Divit ve kalem getirin, dedi. Sonra da bize ve diğerlerine
dışarı çıkmamız için işâret etti. ikisi içerde yalnız kaldılar. Ben de kapı aralığından
bakıp gördüm. Orada Gazi Hasan Paşa, Şâbân Efendi'ye şöyle dedi: —işte
serdârımız, islâm askeri ile Sigetvar'a gelmişlerdir. Şimdi bizden vezire bir kâğıt
yaz ... Tan yeri ağarmazdan önce erişsinler. Kendin zahmete girme. Ancak bizi
hayır duanızda unutmayasınız. Gerçi biz kalede otuz bin kadarız. Lakin atlılarımı/.,
köprüler ...

T Rk Halkbilimi

Author: Sait Evliyaoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 63.30 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7015
Download Read Online
Ben sbndi gider ona güzel bir ders veririm. (Pisekâr'in evine gider, II. Zenne'ye
hitaben.) — Bana ... Kavuklu — (Gelerek). Lekelenmemis. yeri kalmami§ da
ondan. Pisekâr — Haydi oradan, edepsiz! ... Tiryaki - Merhaba, evlât ! Kavuklu —
Eksik olmayin, efendim. Siz beni tamrsmiz. Ismail Efendi onun için"— Fena" diyor.
Siz ne dersiniz? Tiryaki — Evet, ben de "Fine" derim. Kavuklu — (Kendi kendine.)
Gördün mü basima gelenleri! (Tiryaki'ye) —kuzum efendim, siz kimden işittiniz?

Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 64.81 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6681
Download Read Online
Yalnızlık yürüyüşü Bir otele ulaşmak ıslak kaldırımlardan İzmarit kadar hükmüm
yok tiryaki dudağında İçim sanki otelin yolcudan yoksunluğu Jokeyini bir daha
mahçup eden at. Farkım yok sararmış pencere perdesinden Yanmış kömür soba
için ne anlama gelirse Elli yaşın sınırında o anlamı buldum ben sözünün sık sık
anılması da düşündürücü. Şükrü Erbaş'ın aktardığına göre, Nâzım Hikmet, Balıkçı
için "hiçbirimiz onun ayarında, klasik manasıyla lirik anlayışta şair olamadık"
demiş.

Ortaoyunu

Author: Cevdet Kudret
Publisher:
ISBN:
Size: 41.85 MB
Format: PDF
View: 3236
Download Read Online
Ben şimdi gider ona güzel bir ders veririm. (Pisekâr'ın evine gider, II. Zenne'ye
hitaben.*®) — Bana baksan a, düttürü Leylâ! ... Lekelenmemiş yeri kalmamış da
ondan. PlŞEKÂR: Haydi oradan, edepsiz! 36 Hummaz: kuzukulağı. (Bu anlam ... (
Kızını eve bırakır, çıkar gider.) KAVUKLU: (Haremini eve bıraktıktan sonra.) Her
ne kadar karımdan şüphem yoksa da, "Ateş olmayan yerde duman olmaz" derler,
mahalleliden işi bir tahkık edeyim.43 (Zurna bir hava çalarken Tiryaki meydana
gelir.) ...

Edebiyat Fak Ltesi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 44.81 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5797
Download Read Online
"Ben bu evi yapmak için 50 yıl uğraştım. Şimdi geldim ... Bir de parası olmayan bu
evlerde kirada oturan gidecek yeri olmayanlar var. Ama asıl yıkımı engellemek
isteyen grup Hacılar. Benim de S katlı yerim var, 160 m2 . Ama ben de yıkılıp yeni
yerler yapılsın istiyorum. Kiradaki evlerim olmayacak, bir ya da iki ev alacağım
ama çevre değişecek, sağlıklı güvenli olacak". Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'
nin bu konuda yaptığı açıklamalar da mahalle muhtarı Arık ile benzerdir. "Hacılar'
da ...

T Rk Edebiyat

Author: Ahmet Kabaklı
Publisher:
ISBN:
Size: 51.67 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2988
Download Read Online
Son yıllarında sigarayı bırakan Hoca, tiryaki olduğu günlerde iki dersten sonra
teneffüs vakti geldiğinde, "Sigara molası" demişti. Bir arkadaş hemen paketini
çıkanp sigara uzatmış, fakat Âmil Bey teşekkür edip almamış, bunun sebebini de
Nâmık Kemâl (1840-1888)'in bir vecizesiyle açıklamıştı: "Olma kimsenin lutfuna
tâlib, bedeli cevher-i hürriyettir.." Âmil Bey 'in hâfızasında eski, yeni şâirlerden
birçok güzel mısra vardı.. Yeri geldikçe bunlan okumaktan hoşlanırdı. Bazı âyet
ve hadisleri ...

T Rk Dili

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 30.53 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 904
Download Read Online
Ben balkonlu odada yattığım için annemin bu keyif anını gizli gizli seyreder,
mutluluğuyla mutlu olurdum. Orta okula başladığım yıl sınıfın en küçüğü bendim.
Nerdeyse bütün sınıf sigara ... (O devirde her yüksek rütbeli subaya ev işlerinde
yardımcı olmak üzere bir emir eri verilirdi.) Emir erine bedava verilen Asker
sigarasını üçümüz paylaşıyorduk. ... Sigara tiryakiliği de büyümek, yetişkin
olmakla eş anlam taşıyordu. Liseyi bitirip Ankara'ya Tiyatro Okuluna gidince ilk
kez aile kurallarının ...